CZ

22. 05. 2018GDPR


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation)

 

 

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation). Z uvedeného nařízení vyplývá řada nových povinností pro správce dat, jímž je F&N dodavatelé, s.r.o..

 

Veškeré potřebné informace naleznete přímo na našich webových stránkách - ZDE


F&N dodavatelé, s.r.o. ||    Tišice 225, 27715 Tišice    ||    Tel.: + 420 326 981 402   ||    E-mail: fan@fansladidla.cz